News

...
4 weeks ago

EMPOWER NEW GEN วงพูดคุยร่วมกำหนดอนาคตสุขภาพเด็กไทยโตไปไม่สูบ

เข้าชม 140 ครั้ง
...
1 week ago

มาทำความรู้จักผู้อยู่เบื้องหลัง ของ บอร์ดเกม “โตไปไม่สูบ”

เข้าชม 0 ครั้ง
...
3 weeks ago

สสส. ชู “โตไปไม่สูบ” สร้างความรอบรู้เท่าทันตน พร้อมสานพลังความร่วมมือ 16 โรงเรียนใน 12 จังหวัดภาคใต้ สู่โรงเรียนนวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ไฟฟ้า)

เข้าชม 2741 ครั้ง
...
3 weeks ago

Pitch idea สื่อนวัตกรรมทางสังคมลดปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ไฟฟ้า)

เข้าชม 2394 ครั้ง
...
3 weeks ago

สานพลังความร่วมมือ 16 โรงเรียนใน 12 จังหวัดภาคใต้ ร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนนวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ไฟฟ้า) “โตไปไม่สูบ”

เข้าชม 2085 ครั้ง

E-book

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...